Werken met kernkwadranten

Beter communiceren met kernkwadranten


Het Kernkwadrant of het Kwadrant van Ofman is een model om de eigenschappen te beschrijven die bij een persoon horen. Het model is opgesteld door organisatie adviseur Daniel Ofman. Hij definieert in zijn boek ‘Kwaliteit en bezieling in organisaties’ kernkwaliteiten als volgt: ‘Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een persoon behoren. Ze doordringen de hele mens (…), de kernkwaliteit kleurt de mens; het is de specifieke sterkte waar we bij hem of haar direct aan denken.’

Via de kernkwadranten krijg je inzicht in je eigen gedrag en dat van de ander. Met dit inzicht kun je bewuste keuzes maken in de communicatie met de ander. Het kernkwadrant werkt heel gemakkelijk en is oordeelvrij. Het gaat er niet om of je iets fout doet. Je leert zien wat je te leren hebt, je uitdaging.

Inhoud

In deze opleiding koppelen we twee dynamische ontwikkelingsmodellen aan elkaar, het kernkwadrant en het enneagram. Het enneagram is een model dat negen persoonlijkheidstypen en hun onderlinge interacties beschrijft. Dit eeuwenoude model vindt volgens overlevering zijn oorsprong in het Midden-Oosten. Elk van de negen typen heeft zijn eigen strategie die succes geeft en ook belemmeringen met zich mee brengt. De typen verschillen van kernkwaliteiten, in wat ze nastreven, in waar ze hun aandacht op richten, in wat ze vermijden en in wat ze in zichzelf willen ontwikkelen.

Hoe de kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen, allergieën, irritaties en overeenkomsten van de negen enneagram-typen elkaar beïnvloeden komt in deze opleiding aan bod. We doen dit met interactieve oefeningen. Daarmee wordt een unieke koppeling gemaakt tussen twee waardevolle manieren om tot zelfinzicht te komen. We gaan daarbij aan de slag met ieders individuele kwaliteiten, gelinkt aan zowel de werkcontext als aan het dagdagelijkse leven.

Doelgroep

Deze opleiding is toegankelijk voor iedereen die beter wenst te communiceren en zichzelf nog beter wilt kennen.

Onderwerpen

Je krijgt zicht op je eigen kwaliteiten en wat deze voor jou betekenen;

  • Je leert je valkuilen herkennen;
  • Je weet welke uitdagingen je aan dient te gaan;
  • Je begrijpt waarom jij je stoort aan bepaalde mensen (allergie);
  • Je ziet de samenhang tussen deze vier aspecten;
  • Je combineert je eigen kwadrant met dat van de ander

Praktisch

Een volledige opleiding duurt 4 halve dagen en bevat, naast ook een naslagwerk omtrent kernkwadranten ook een deelnamecertificaat. De opleiding, die zowel individueel als in groep wordt gegeven, kan zowel ‘inhouse’ als extern plaatsvinden.

Een voorsmaak in de opleiding “Werken met kernkwadranten” is mogelijk. Afhankelijk van de vraag van de klant kan de duurtijd van deze introductiesessie variëren van 1 tot 4 uur.

Interesse ? Klik hier voor de vraag naar meer informatie.

Trainer: Eric Debacker

Eric Debacker heeft een universitaire economische achtergrond maar is door zijn ervaringen en vele bijscholingen is hij de mens meer en meer centraal beginnen plaatsen in zijn professioneel bestaan.

Naast zijn ruime management ervaring is hij een gewaardeerde coach. Zijn kennis van diverse persoonlijkheidstypologieën, breinvoorkeuren en self management technieken maar vooral het onbevooroordeeld actief luisteren, vormen de hoekstenen van zijn aanpak.

Hij heeft zelf een intensieve opleiding “werken met kernkwaliteiten” gekregen van Rita Van der Weck, de mede-auteur van Daniel Ofman. Sedertdien gebruikt hij deze techniek in zijn dagelijkse begeleiding van zijn klanten.

Kmo Portefeuille