Goesting

Goesting is een vaak gebruikt typisch Vlaams woord dat de ‘zin’, ‘lust’ of ‘trek’ in of naar iets uitdrukt. Van werknemers die met energie en volle inzet aan de slag gaan, zeggen we wel eens 'ze hebben goesting om te werken'.
Het niveau van inzet en goesting om te werken, is afhankelijk van een aantal belangrijke motivatie factoren die de personeelstevredenheid op peil houden en/of verhogen o.a. de mate van betrokkenheid met de organisatie.

Als ondernemer heb je er baat bij te werken aan de organisatieontwikkeling en actief in te zetten op het stimuleren van de goesting en motivatie van het personeel. Gemotiveerde en geëngageerde medewerkers zijn immers veel productiever, minder ziek, leveren grotere inspanningen dan wat van hen wordt verwacht, zijn innovatiever, rendabeler en houden de klanten tevreden.

Om goesting te stimuleren en dus tot een optimaal motivatie en engagement management te komen, doorloop je meerdere stappen waarbij er wordt gewerkt aan zeven verschillende bouwstenen (richting, werk, mensen, zelfrealisatie, erkenning, welzijn en reputatie), cruciaal voor het opbouwen van engagement binnen de organisatie.

Die goesting komt meestal niet zomaar. Je dient eerst goed te weten en te analyseren wat er leeft in het bedrijf, vooraleer je kunt optimaliseren. Ga dus van start en/of laat je begeleiden bij het uitvoeren van een interne scan van de organisatie, waarbij medewerkers worden geïnterviewd en knelpunten worden bloot gelegd.

Droom je ervan onmiddellijk ‘de juiste man op de juiste plaats’ te hebben?
Wist je dat je goesting ook al kunt detecteren bij sollicitatie?