Motivatie

Motivatie is dat wat een persoon (en in onze context ‘een werknemer’) aanzet tot het stellen van een bepaald gedrag. Wat motiveert mensen om te werken en hoe kun je werknemers en een team motiveren, zijn vragen die menig ondernemers reeds lang bezighoudt. Het is complexe materie waar reeds heel wat onderzoek rond werd gevoerd en verschillende theorieën werden over geformuleerd o.a. door Prof.Dr. Maarten Van Steenkiste, internationale autoriteit op vlak van motivatie en engagement. Zo onderscheiden we intrinsieke en extrinsieke motivatie, waarbij men stelt dat extrinsieke motivatie ontstaat vanuit een externe bron vb. een beloning of straf bij een bepaald gedrag. Terwijl men bij intrinsieke motivatie redeneert dat de motivatie vanuit de persoon zelf komt, dus niet voor het al of niet verkrijgen van een bepaalde beloning of straf, maar eerder voor het behalen van een bepaald doel.

Voor het antwoord op de vraag waarom een mens gemotiveerd of gedemotiveerd is, hanteert men tevens de theorie rond de behoeften, waarbij men ervan uit gaat dat mensen bepaalde basisbehoeften (ABC- theorie ofwel autonomie, verbondenheid en competentie) hebben en van daaruit motivatie ontstaat om deze behoeften te bevredigen.

Bij het implementeren van een optimaal motivatie en engagement management blijkt het belang van het inzetten op deze drie basisbehoeften zijn vruchten af te werpen in de vorm van meer productiviteit, hogere inzet, minder ziekteverzuim, grotere betrokkenheid, hogere klantentevredenheid,…