Employee engagement: de onderscheidende factoren

Voor het succesvol draaien van je organisatie is het creëren en vasthouden van engagement bij je medewerkers van groot belang. Engagement, een term die zich lastig laat vertalen naar het Nederlands... maar waarin elementen van onder andere betrokkenheid en enthousiasme samenkomen.

10/5/2019

Uit onderzoek blijkt, dat medewerkers met een hoger level van engagement sterker gemotiveerd zijn en zich meer betrokken voelen bij de organisatie en haar doelen. Zij identificeren zich meer met het bedrijf of de instelling waar zij werken. Dat dit de productiviteit uiteindelijk ten goede komt behoeft eigenlijk geen argumentatie. Medewerkers-engagement is hiermee een zeer waardevol kapitaalgoed! Maar hoe stimuleer je dit?

Kort samengevat kunnen we drie belangrijke factoren onderscheiden die een rol spelen bij dit proces. Wat motiveert mensen binnen hun werk?

  • Waardering als beloning
  • Autonomie en eigenwaarde
  • Sociale veiligheid en steun

Hieronder worden drie deze factoren, die onderling overigens ook sterk samenhangen, nader bekeken. Samen vormen ze de belangrijkste voorspellers van tevreden, gemotiveerde werknemers die zich bekwaam voelen in hun functie.


Beloning?

Tekengebied 7 kopie 55

Naast directe beloning in de vorm van een gepast salaris en eventuele incentives zoals bonussen, blijkt ook de meer indirecte beloning in de vorm van erkenning van geleverd werk een belangrijke rol te spelen bij de motivatie en het commitment van medewerkers. Geen wonder, iedereen wil graag 'gezien' worden. Als je inspanningen worden opgemerkt en gewaardeerd, heeft dit direct een positief effect op de motivatie. Uiteraard gaat dit verder dan een incidenteel compliment - het is aan te raden om bij resultaat- en beoordelingsgesprekken structureel tijd in te ruimen om met de medewerker te bespreken wat er goed gaat.

Autonomie

Tekengebied 7 kopie 57

Mensen die werk doen waar zij zelf het nut van in zien, zijn gelukkiger. Het motiveert enorm als je zelf het gevoel hebt dat je je taken op jouw manier, gebruikmakend van jouw expertise en inzicht, mag uitvoeren. Het is dus in het kader van motivatie verstandig om te zorgen dat medewerkers een bepaalde mate van vrijheid krijgen bij het inrichten van hun werkproces. Een medewerker die autonomie ervaart gedurende een project of zelfs maar binnen de tijdspanne van een werkdag, bouwt hiermee aan eigenwaarde en werkplezier. Het is aan de organisatie zelf om hiervoor een vruchtbaar klimaat te scheppen. Het geleidelijk (zien) groeien van deze autonomie op basis van geboekt resultaat is voor je medewerker natuurlijk ook weer een vorm van niet-monetaire beloning, zoals hierboven genoemd.

Zich gesteund voelen vanuit de organisatie

Tekengebied 7 kopie 56

Dat brengt ons automatisch op het volgende punt: de vrijheid om fouten te (mogen) maken. Sociale veiligheid staat de laatste jaren hoog op de agenda. Het is een onderwerp dat je als 'hot topic' terug ziet komen bij de personeelsmonitor bij grote bedrijven, maar ook binnen KMO’s is het belangrijk dat medewerkers zich veilig voelen - en het vertrouwen hebben dat er vanuit de organisatie rechtvaardig met mensen omgesprongen wordt. Een organisatiescan kan aan het licht brengen of medewerkers zich voldoende veilig voelen om flexibel in hun baan te staan en bijvoorbeeld situationeel leiderschap op zich te nemen als de setting daarom vraagt. Een organisatie die onvoldoende veilig aanvoelt voor haar mensen verstart, niemand durft de nek uit te steken en het draagvlak verdwijnt. Gelukkig weten we tegenwoordig hoe we organisaties voor deze negatieve spiraal moeten behoeden.

Samenvattend

Een werknemer die meer engagement ervaart, voelt zich gebonden aan de organisatie met alle voordelen van dien. Onderschat dus nooit het belang van een positief arbeidsklimaat en bouw aan het gevoel van engagement bij je mensen. Hoe een dergelijke veilige werkomgeving gecreëerd kan worden en hoe je op een systematische manier aandacht schenkt aan successen en eigen initiatief, is uiteraard de volgende vraag - gelukkig weten wij hierop ook het antwoord. Het is niet nodig hier zelf het wiel uit te gaan vinden: met een tevredenheidsonderzoek of organisatiescan worden de knelpunten en valkuilen die gelden voor jouw organisatie helder in kaart gebracht. Vervolgens zijn er verschillende beproefde methoden om structureel te werken aan motivatie en engagement bij het personeel.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op en volg ons intussen op LinkedIn en Instagram.

Ken je iemand die vast geïnteresseerd is in dit artikel? Stuur het gerust door of deel het in jouw netwerk:
Deel op Facebook Deel op LinkedIn Deel op Twitter