Optimaliseren van teamwerking

icon-service-8

Team ontwikkelen

Iedereen droomt van geëngageerde teams waar alles op wieltjes loopt. Maar in de praktijk krijgt elk bedrijf te maken met teams die niet optimaal functioneren. Wij kunnen de groepsdynamiek analyseren en verandering brengen waar nodig.

Lees meer
icon-service-9

Conflict bemiddelen

Conflicten tussen medewerkers hebben een invloed op het hele team: het ziekteverzuim stijgt, mensen raken gedemotiveerd, de productiviteit daalt,… Dat merk je als ondernemer vaak pas op het moment dat het te laat is. Wij bieden professionele conflictbemiddeling.

Lees meer
icon-service-10

Communicatie optimaliseren

Een organisatie is zo goed als de kwaliteit van de onderlinge communicatie. edeps helpt u om de samenwerking vlot te trekken en te verbeteren. Vertrekpunt is de verbondenheid met beter werken. ‘Beter werken’ in de zin van minder fouten, sneller, effectiever, tevredener klanten, minder kosten.

Lees meer
icon-service-11

Burn-out voorkomen in het team

Je kan als organisatie verschillende acties ondernemen om burn-out zoveel mogelijk te voorkomen in het team. Bewust worden wat burn-out is en wat de oorzaken ervan zijn, zelfzorg aanmoedigen bij de medewerkers, inzicht krijgen hoe engagement bevorderen en inzetten op talenten zullen een positieve impact hebben.

Lees meer