Optimaliseren van teamwerking

Team ontwikkelen

Iedereen droomt van geëngageerde teams waar alles op wieltjes loopt. Maar in de praktijk krijgt elk bedrijf te maken met teams die niet optimaal functioneren. Wij kunnen de groepsdynamiek analyseren en verandering brengen waar nodig.

Lees meer

Conflict bemiddelen

Conflicten tussen medewerkers hebben een invloed op het hele team: het ziekteverzuim stijgt, mensen raken gedemotiveerd, de productiviteit daalt,… Dat merk je als ondernemer vaak pas op het moment dat het te laat is. Wij bieden professionele conflictbemiddeling.

Lees meer

Communicatie optimaliseren

De kwaliteit die een organisatie levert en de reputatie die ze opbouwt is onlosmakelijk verbonden met de interne communicatie. Een goede interne, verbindende communicatie stimuleert productiviteit, klantentevredenheid, samenwerking én heeft een positieve invloed op de werksfeer, de motivatie van de medewerkers en hun engagement. edeps helpt u om de onderlinge communicatie en samenwerking te optimaliseren.

Lees meer

Burn-out voorkomen in het team

Burn-out is niet enkel en alleen een thema dat de werknemer aangaat. Als organisatie en werkgever kan je ook heel wat preventieve acties ondernemen tegen burn-out. Bewustwording rond dit thema stimuleren, de oorzaken van burn-out in het daglicht zetten, zelfzorg aanmoedigen bij de medewerkers en volop inzetten op de aanwezige talenten, zullen ongetwijfeld een positief effect hebben op het engagement van de medewerkers.

Lees meer