Team ontwikkelen

Samenwerking binnen een team is niet altijd even makkelijk. Niemand is perfect, maar vele talenten samen kunnen wel een perfect geëngageerd team vormen. Daarbij is het belangrijk elkaars vaardigheden en competenties te kennen en deze optimaal te benutten en/of verder te ontwikkelen. Voeg daarbij nog enkele duidelijke en uitdagende doelstellingen en je hebt alvast de basis gelegd voor een goed presterend team. Wij doen graag een analyse van de groepsdynamiek en brengen verandering daar waar nodig.

Onze heldere, frisse kijk van buitenaf kan bepaalde gewoontes doorbreken die voor uw organisatie een blinde vlek zijn.

Onze aanpak is als volgt:

  • bevraging van teamleden (individueel of via een online feedbacktool)
  • opmaak van een analyse waarin iedereen zich herkent
  • een gedragen inzicht in die thema’s waar het team kan groeien
  • verbetermogelijkheden voorstellen
  • implementatie van verbeteringen
  • voorbereiding van of procesbegeleiding bij werkoverleg
  • teambuilding met leerelementen op maat van jouw team
  • trainingen m.b.t. communicatie, omgaan met diversiteit, fasen in teamontwikkeling, het geven en ontvangen van feedback, werken met kernkwadranten...
  • inzicht in eigen en andermans gedrag en drijfveren

Teamcoaching gaat verder dan teambuilding. Tijdens onze team interventies wisselen groepsmomenten, individuele reflectie, fun en energie elkaar af. Elke sessie mondt uit in een actieplan, dat we actief opvolgen. Teamcoaching is een proces, geen eenmalige activiteit. We werken dan ook met terugkomsessies waarin de progressie wordt gemeten.

Ja, ik wil graag meer weten!
Het multidisciplinaire team van edeps is samengesteld op basis van diversiteit en complementariteit