Personeelsretentie

Hoe houden we goede mensen vast”, daar rond draait het als we spreken over personeelsretentie.
Bij het verhogen van deze retentie en het implementeren van een duurzaam retentiemanagement of retentiebeleid wordt er gefocust op het uitbouwen van een goede band met de werknemers. Er wordt er naar gestreefd dat de medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie en dus veel minder snel vrijwillig het bedrijf verlaten, zodoende het personeelsverloop gaat afnemen. Verschillende oorzaken en factoren liggen aan de basis van de mate waarin een werknemer zich verbonden voelt met het bedrijf. Een goede retentiestrategie draagt bij aan de motivatie en het engagement van de medewerkers.