Productiviteit

Productiviteit omvat de hoeveelheid tijd die wordt ingezet voor het bereiken van een bepaald doel. Een medewerker kan erg druk in de weer zijn, maar daarom spreekt men niet per se van een hoge productiviteit. Het wordt pas als productief beschouwd, als het gedane werk de werknemer dichter bij het te behalen doel heeft gebracht. Men kan de definitie van productiviteit natuurlijk ook vanuit een economisch standpunt bekijken. Bijvoorbeeld wanneer een bepaalde taak door de ene werknemer sneller, maar even kwalitatief wordt uitgevoerd; dan door een andere werknemer, kan men stellen dat die eerste een hogere productiviteit heeft.
Een hogere productiviteit draagt bij aan het succes van de organisatie alsook aan de tevredenheid van het personeel. Door te werken aan de efficiëntie en de effectiviteit van de organisatie, kan men de persoonlijke productiviteit en bijgevolg die van het bedrijf aanzienlijk verhogen. Een goed georganiseerde werkplek, meer focus, duidelijke doelstellingen en een goed uitgewerkte planning dragen hier alvast hun steentje aan bij.