Teamlid

Een teamlid maakt deel uit van een bepaalde groep van mensen die met hetzelfde gemeenschappelijke doel zijn samengebracht om samen te werken en dit doel te bereiken. Elk teamlid krijgt een bepaalde rol toebedeeld met de daar aan gekoppelde verantwoordelijkheden.