Waarom werken bij edeps

edeps draagt een cultuur uit van afstemming, informatie uitwisseling en interne coöperatie. Zo kunnen we ieder van elkaar leren en groeien. Lees hier waarom je zou kiezen voor een job bij edeps.

Wat is onze business?

edeps zorgt voor geëngageerde medewerkers in kmo’s door met respect en vertrouwen organisaties duurzaam te versterken en talent te ontwikkelen via begeleiding, coaching en opleiding.

Wat doen we voor de klant?

a/ Via optimalisatie van de bedrijfsorganisatie zorgen voor geëngageerde medewerkers met als resultaat voor de:

 • ondernemer: hogere productiviteit, minder arbeidsongevallen, hogere personeel-retentie, minder arbeidsverzuim, hogere klanten-retentie, hogere rendabiliteit
 • medewerker: gevoel van waardering/appreciatie/erkenning/steun, werkplezier, collegialiteit, identificatie met de organisatie, groeikansen, evenwichtige work/life balance, thuisgevoel, betrokkenheid, fierheid
 • maatschappij: groter welzijn voor de Vlaamse werknemers
 • economie: bijdrage aan de groei van de Vlaamse kmo

b/ Via persoonlijke coaching en opleiding de talenten van leidinggevenden ontwikkelen en laten groeien (zowel persoonlijk als professioneel) zodat zij authentiek en vrij van persoonlijke blokkades medewerkers kunnen motiveren. Thema’s zijn:

 • grotere sociale vaardigheden aanleren
 • het beste uit zichzelf halen
 • beter leiding geven aan anderen

Wat maakt ons uniek?

edeps biedt één aanspreekpunt voor een totaal oplossing om medewerkers-engagement te verhogen en dit zowel qua inhoud (bedrijfseconomisch, hrm, arbeidsmarktcommunicatie en menselijke aspecten) als qua vorm (organisatiebegeleiding, opleiding en persoonlijke coaching)

In welke fundamentele behoefte wordt door ons voorzien?

Voor onze klanten:

 • Een bondgenoot zijn op weg naar duurzame groei > steun
 • Organisatie duurzaam versterken > zekerheid
 • Talent ontwikkelen binnen het bedrijf > groei
 • Positieve werksfeer creëren > welzijn
 • Geëngageerde medewerkers > productiviteit

Voor de medewerkers van onze klanten :

 • Vertrouwen in de leiding > zekerheid
 • Erkenning van hun talenten > zelfvertrouwen
 • Mogen/willen bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie > waardering
 • Fier zijn op het bedrijf > verbondenheid met de organisatie
 • Persoonlijke groei > zelfontplooiing
 • Gelukkig op het werk > welzijn

Wat is ons droomdoel?

In Vlaanderen is het moeilijk om goede medewerkers te vinden. Voor ondernemers een echte rem op de ontwikkeling van hun bedrijf, ondanks de verdere digitalisering en robotisering. Het binden en boeien van mensen is dan ook cruciaal.

edeps heeft ervoor gezorgd dat bij kmo’s het menselijk kapitaal zich met passie en energie inzet voor de organisatie. De medewerkers zijn trots op hun werk en dragen dat graag uit. Op basis van het engagement model zijn wij erin geslaagd om, met respect en vertrouwen, organisaties duurzaam te versterken en de aanwezige talenten te ontwikkelen. Het resultaat is dat medewerkers een groter gevoel van welzijn ervaren, bij zichzelf nieuwe talenten hebben ontdekt, grenzen hebben verlegd en zo zijn ontwikkeld en gegroeid. Bovendien voelen zij zich gelukkig zowel qua job-inhoud, werkomgeving alsook als lid van een gemeenschap.

Zo draagt edeps zijn steentje bij aan het algemeen welzijn in onze regio. Voor de ondernemer resulteert het in hogere productiviteit, betere klantencontacten, hoge personeelsretentie en betere rendabiliteit. Daardoor helpen wij ook onze Vlaamse economie groeien.

Dit alles is het resultaat van ons multidisciplinair team dat met veel enthousiasme en dankzij hun verscheidenheid en complementariteit een totaal pakket van diensten en opleidingen aanbiedt om de betrokkenheid van medewerkers te optimaliseren. Voeg daarbij onze wendbaarheid en pragmatische aanpak en dat zorgt ervoor dat wij werkelijk dé referentie zijn voor het optimaliseren van personeelsengagement binnen kmo’s.

Wat vinden wij belangrijk?

Onze mensen willen zich graag identificeren met onze organisatie en worden dan ook sterk betrokken in het beleid. Vandaar waarderen wij de meningen van onze medewerkers. Wij zorgen voor verbondenheid, dat ieder erbij hoort, dat men iemand is die ertoe doet. edeps draagt een cultuur uit van afstemming, informatie uitwisseling en interne coöperatie. Zo kunnen we ieder van elkaar leren en groeien.

Erkenning en appreciatie maakt deel uit van onze filosofie. Dit kan zijn wanneer iemand slaagt in een opzet, bepaalde inspanningen doet, oplossingen aandraagt voor knelpunten, experimenteert naar verbetering, ideeën brengt voor nieuwe ontwikkelingen, …. Onze mensen worden aangemoedigd om plezier te hebben in hun werk, zichzelf te ontwikkelen, opleidingen te volgen, creatief te zijn en nieuwe interessante werkzaamheden aan te pakken. Want persoonlijke en professionele groei behoren tot de basis van het succes van de totale organisatie.

Onze regels stemmen overeen met onze waarden. Respect betekent dat men eerbied en waardering heeft voor de persoon met wie we samenwerken. Onze fundamentele klantgerichtheid kadert daar volledig in, edeps wilt dingen “goed” en “professioneel” doen. Expertise wordt dan ook diep gerespecteerd. Vertrouwen betekent dat we geloven dat de persoon die men vertrouwt zal doen wat men van hem verwacht, dat hij/zij open en eerlijk communiceert. Wendbaarheid betekent flexibiliteit in denken en handelen, anticiperen, snel inpikken op veranderingen, continu verbeteren en optimaliseren maar steeds met de missie en strategie in het achterhoofd. Pragmatisch betekent dat we zaken uitvoeren, bedenken en creëren die praktisch, nuttig en bruikbaar zijn voor de job en het behalen van het resultaat. Er wordt op grote lijnen gestuurd, op de essentie van de strategie, niet op details.

Onze mensen krijgen heel wat vrijheid en autonomie zowel qua job-invulling als qua aanpak. We hebben echt wel een “hart” voor de mens en houden maximaal rekening met het welzijn van ieder van ons, maar we kunnen toch wel “hard” zijn op resultaten en het leveren van toegevoegde waarde. Zelfondernemerschap en engagement zijn voor ons sleutelwoorden. De edeps medewerkers bepalen mee hun eigen uitdagende maar realistische doelstellingen en ontwikkelen zelf plannen om die doelen te realiseren en zetten zich vol enthousiasme in om ze in de praktijk te brengen.