Werksfeer

De sfeer op het werk is een persoonlijk en individueel verschillend gevoel dat men als medewerker ervaart bij bepaalde werk gerelateerde situaties of handelingen. Een aangenaam en vertrouwd werkklimaat creëren en stimuleren is erg belangrijk voor de motivatie en het engagement van de medewerkers en heeft bijgevolg een gunstig effect op het succes van de gehele organisatie. Gemotiveerde en geëngageerde medewerkers hebben immers een veel hogere productiviteit en zijn bereid een extra inspanning te leveren. Hoe je de sfeer op het werk verbetert, is dikwijls een combinatie van meerdere, soms kleine dingen zoals een extra schouderklopje of een uitdagend doel vooropstellen. Niettegenstaande de sfeer op het werk veelal om een gevoel gaat, kan reeds vóór aanwerving, d.m.v. specifieke assessments, een goede inschatting gemaakt worden als de sollicitant zal passen binnen het werkklimaat van het bedrijf.